ایجاد انبارهای متفاوت

تنظیم موجودی منفی برای خروج دارو از داروخانه در ثبت نسخه نهایی

تعریف صندوق

ثبت فیش های صندوق و تایید مبلغ دریافت شده از هر نسخه

ثبت نسخه

ثبت نسخه بصورت همزمان در یک بیمه و تایید نسخ اینترنتی

بروزرسانی قیمت داروها

قابلیت بروزرسانی قیمت و شرایط داروها بصورت آنلاین

نویسندگان، طراحان، کارشناسان جستجوگرها و طراحان وب وجود خواهند داشت که همه با یکدیگر کار می کنند تا یک قطعه محتوا ایجاد کنند. اولین پیش نویس برای تهیه پیش نویس نهایی نوشته شده و بررسی شده است.

ادامه مطلب

مشتریان نرم افزار داروخانه پاردیک

97+پشتبانی نرم افزار
1000تعداد نصب در داروخانه
5+عضو کارشناس
90%نصب موفق

برخی خدمات از پاردیک

سامانه HIX

متصل به سامانه تبادل اطلاعات سلامت (HIX)

بهبود روابط با مشتریان

روابط مشتری و بهبود خدمات بخش در مراقبت و عملکرد مشتری است.